...
የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ማቋቋሚያ አዋጅ-Uploaded at:(2022-04-12)

አዋጅ ቁጥር 720/2004